Mutlu Öğretmenler
Eğitim

Farkındalık ile Mutlu Öğretmenler Eşittir Mutlu Öğrenciler

Farkındalığın öğretmenler arasında stres, tükenmişlik ve kaygıyı azalttığını ve problem çözmeyi geliştirdiğini ayrıca gelişmiş özgüvene, odaklanmayı geliştirdiği kanıtlamıştır. Araştırmalara göre farkındalık eğitiminin öğretmenlerin iş performansını arttırdığını, öğrenciler ile daha iyi iletişim sergiledikleri görülmüştür.

Günümüzde eğitimin en büyük amacı, öğrenme süreçlerini ve öğrendiklerini kontrol edebilen
öğrenciler yetiştirmektir. Öğrenmenin etkili olması, bilinçli olarak yapılması ile ilgilidir. Bilinçli
bireyler, ancak kendini bilme yeteneği ile donatıldıklarında eğitim sürecinin ürünleri olarak toplumda
yer alabileceklerdir. Morin (2003), bilgileri aktarmayı kendine amaç edinen eğitimin, insanın bilme
yeteneğinin ne olduğunu öğretmek konusuyla hiç ilgilenmediğini ve bu eksikliğin dikkate değer bir
durum olduğunu belirtmektedir. Bu nedenle bilmenin bilinmesi, insan aklını durmadan karıştıran, sürekli hata ve
yanılsama görülmelidir. (Morin, 2003)https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/906

Farkındalıkla ilgilenen okullar için önerilen ilk adım, öğrencilere farkındalık becerilerinin nasıl öğretildiğini öğretmeden önce öğretmenler ve okullardaki diğer personellerin için farkındalık eğitimini sunmayı bilmek gerekir.

Değişen öğretmen profilinden hareketle öğretmenlerin, sınıf içinde sabırlı, hoşgörülü, yansız,
öğrenmede meydana gelen sorunları araştıran ve çözebilen, bilgiyi arayıp bulan, kullanabilen, yüksek
düzeyde düşünme becerisine sahip, analiz, sentez ve değerlendirme yapabilen bireyler olmaları
gerekmektedir (Semerci, 2005; Yavuz & Memiş, 2009). Bu nedenle üstbilişsel farkındalık, özellikle
öğretmen adaylarının sahip olması gereken önemli becerilerden birisidir. Araştırma sonuçları,
öğretmen adaylarının bu konuda tam anlamıyla yeterli olmadıklarını göstermektedir. Bu sonuçtan
hareketle, öğretmen yetiştirme programlarında üstbilişsel becerilerin geliştirilmesine ve
desteklenmesine dönük etkinliklere yer verilmesi, öğretmen adaylarının mesleki ve bireysel gelişimleri
bakımından yararlı olacaktır.https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/90652

Mindfulness Atölye ‘de öğretmenlere ve diğer personellere verilen farkındalık eğitimi yararlı sonuçlar almış ve öğrenciler ile ilişkiler daha iyi sonuçlar alınmıştır.www.mindfulnessatolye.com

Farkındalık kursumuza katılmak isteyen okullar ve öğretmenler bizim ile iletişime geçebilirsiniz.

    Bir cevap yazın

    E-posta hesabınız yayımlanmayacak.